Subsidie doorstroomprogramma's, peiling Nationaal Programma Onderwijs en ander nieuws voortgezet onderwijs

Meedoen aan de nieuwe Praktijkroute havo-Educatie?

SLO is op zoek naar VO-scholen met havisten met interesse in onderwijs en educatie die vanaf komend schooljaar het concept-examenprogramma Praktijkroute havo-Educatie willen beproeven. In de praktijkroute oriënteren havisten in klas 4 en 5 zich op het beroep van leraar.

Meedoen aan de nieuwe Praktijkroute havo-Educatie?

Alert zijn op signalen mogelijke meisjesbesnijdenis

In de vakantieperiode lopen meisjes (tussen 4-20 jaar) uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Bijvoorbeeld op vakantie in het land van herkomst (van hun ouders) of tijdens familiebezoek in Europa. Dit risico speelt niet alleen in de zomerperiode, maar ook tijdens andere vakanties. De GGD waarschuwde hier recent weer voor in de media. Wees alert op signalen en trek op tijd aan de bel, óók bij twijfel.

Alert zijn op signalen mogelijke meisjesbesnijdenis

Sta ook op uw school stil bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Op 1 juli 2023 start het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Een jaar waarin we in het hele koninkrijk extra aandacht besteden aan het Nederlandse slavernijverleden. We staan gezamenlijk stil bij het leed, de strijd en het verzet en hoe deze pijnlijke geschiedenis ook nu nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen. Ook in het onderwijs herdenken we het slavernijverleden. Zoekt u hiervoor inspiratie, of wilt u weten of een project op uw school in aanmerking komt voor subsidie? Lees dan verder!

Sta ook op uw school stil bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Vooraankondiging: subsidie Verbetering basisvaardigheden

Naar verwachting in maart 2023 kunnen scholen opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om rekenen, beheersing van de Nederlandse taal, burgerschapskennis en digitale vaardigheden. Als uw school van plan is om de subsidie aan te vragen, kunt u alvast voorbereidingen treffen.

Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen verlengd

De subsidie voor doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen is verlengd. Van 20 februari tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De subsidie is bedoeld voor programma’s voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie of door omgevingsfactoren minder ondersteuning krijgen dan hun klasgenoten.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen verlengd

Vierde subsidieronde Vrijroosteren leraren geopend

Twintig schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de vierde subsidieronde ‘Vrijroosteren leraren’. Hiermee kunnen ze leraren in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 gedeeltelijk vrijroosteren om leerlingen in meer kwetsbare situaties intensief te begeleiden en om deel te nemen aan coachingsactiviteiten. U kunt de subsidie tot en met 31 maart 2023 aanvragen bij DUS-I.

Vierde subsidieronde Vrijroosteren leraren geopend

Monitor LOB: geef uw mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding

Het Expertisepunt LOB voert voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit. Het doel van de monitor is loopbaanontwikkeling en begeleiding in praktijk in kaart te brengen en waardevolle kennis en ervaringen op te halen. Wilt u uw ervaring met LOB delen? Vul dan de vragenlijst in of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen.

Monitor LOB: geef uw mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding!

Oproep: doe mee aan de inventarisatie rijke schooldag

Op veel plaatsen in Nederland werken scholen en organisaties nauw samen om een rijke schooldag aan te bieden; een buitenschools aanbod op en rondom de school. Om het aanbod aan rijke schooldagen in kaart te brengen heeft onderzoeksbureau KBA een enquête gestuurd aan bijna alle scholen in Nederland. We willen u vragen om deze in te vullen. Dat kan tot en met 24 februari.

Oproep: doe mee aan de inventarisatie rijke schooldag

Meer inzicht krijgen in digitalisering op uw school? MYRA verlengd

Wilt u weten hoe uw school of uw bestuur ervoor staat met digitalisering? Meldt u dan nu aan voor de monitor digitalisering funderend onderwijs MYRA. De dataverzameling is verlengd: u kunt zich nog tot en met 17 maart aanmelden en u kunt de vragenlijsten invullen tot en met 24 maart.

Digitalisering op school? Met MYRA weet u waar u staat

Doe mee met de peiling over het Nationaal Programma Onderwijs

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs ontvangen deze week weer een uitnodiging om de periodieke vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs in te vullen. De antwoorden geven waardevolle informatie over de uitvoering van het programma, daarom hopen we dat u de vragenlijst wilt invullen. Meedoen is mogelijk tot en met 21 maart.

Doe mee met de peiling over het Nationaal Programma Onderwijs

DUO-webinar Studiefinanciering hoger onderwijs op 16 maart

Scholieren in de eindexamenklassen die een opleiding aan de hogeschool of universiteit willen gaan doen kunnen op 16 maart om 19.30 een  webinar volgen waarin  DUO alles vertelt wat ze moeten weten over studiefinanciering. Natuurlijk komen ook de plannen voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs aan bod.  Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden via duo.nl/webinar.

DUO-webinar Studiefinanciering hoger onderwijs op 16 maart

Conferentie ‘Breed gesprek: governance en (mede)zeggenschap’

Wilt u bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs? Meld u dan aan voor de conferentie ‘Breed gesprek: governance en (mede)zeggenschap’ op donderdag 23 maart in Amersfoort. Tijdens de interactieve conferentie toetsen we de voorlopige resultaten van het onderzoek over governance en (mede)zeggenschap door met u in gesprek te gaan. Meld u direct aan of lees verder.

Uitnodiging conferentie breed gesprek governance en (mede) zeggenschap op 23 maart in Amersfoort

Conferentie Met Alle Respect

Op woensdag 5 april organiseert Stichting School & Veiligheid de jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect! Op veler verzoek een volledig hybride versie: u kunt live deelnemen in Gooiland (Hilversum) of het online programma volgen. Met twee interessante keynotes en verschillende praktische workshops bieden beide versies een inspirerend programma.

Conferentie Met Alle Respect