Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen verlengd

De subsidie voor doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen is verlengd. Van 20 februari tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De subsidie is bedoeld voor programma’s voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie of door omgevingsfactoren minder ondersteuning krijgen dan hun klasgenoten.

De subsidieregeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die door omgevingsfactoren buiten de school of door hun thuissituatie niet, of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten, de ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Meedoen aan een doorstroomprogramma kan hen helpen om hun kennis, vaardigheden en motivatie te vergroten.

Inzetten op kennis en vaardigheden

Scholen kunnen zelf de inhoud van het doorstroomprogramma bepalen, zolang het bijdraagt aan de kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben bij hun overstap naar het vo en binnen het vo.

Het doorstroomprogramma moet bijdragen aan in ieder geval twee van de volgende thema’s:

  1. cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- of leesvaardigheid;
  2. metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld zelfstandig leren en planningsvaardigheid; 
  3. aandacht voor de thuissituatie en voor omgevingsfactoren, zoals hulp aan ouders om hun kind te ondersteunen bij het schoolwerk.

Samenwerking po en vo

Het doorstroomprogramma moet worden ontwikkeld door ten minste één school voor po en één school voor vo gezamenlijk en moet ten minste honderd klokuren beslaan. Het programma moet worden aangeboden aan één cohort leerlingen die het programma volgen in groep 8 en in het eerste leerjaar van het vo.

Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de meldingsplicht bij wijzigingen in de uitvoering van de subsidie vindt u op de website van DUS-I. U kunt hier ook lezen welke informatie de aanvraag moet bevatten, zoals het aantal deelnemers, de selectie van deelnemers en de samenwerking tussen de scholen.