Alert zijn op signalen mogelijke meisjesbesnijdenis

In de vakantieperiode lopen meisjes (tussen 4-20 jaar) uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Bijvoorbeeld op vakantie in het land van herkomst (van hun ouders) of tijdens familiebezoek in Europa. Dit risico speelt niet alleen in de zomerperiode, maar ook tijdens andere vakanties.

Scholen en leraren kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren en voorkomen van meisjesbesnijdenis. Circuleren er geruchten? Is er een verhuizing naar het buitenland aanstaande? Of laat het meisje voorzichtig zelf iets los? Wees alert op dit soort signalen en trek op tijd aan de bel, óók bij twijfel.

Melden bij Veilig Thuis

Meisjesbesnijdenis is een ernstige vorm van mishandeling. Het uitvoeren en mede mogelijk maken ervan zijn strafbaar. Vermoedens van een mogelijke besnijdenis kunnen worden gemeld bij Veilig Thuis. Dit kan eventueel ook anoniem. Voor professionals in het onderwijs is er de meldcode Huiselijk Geweld en een handelingskader voor het onderwijs. Daarnaast is er een factsheet van Movisie over het gebruik van de meldcode bij vermoedens van eergerelateerd geweld.