Handreiking schooladvisering geactualiseerd

De handreiking schooladvisering is geactualiseerd. De handreiking bevat een nieuw hoofdstuk over het heroverwegen van het schooladvies.

De handreiking schooladvisering is een hulpmiddel voor scholen om na te denken over de schooladviesprocedure en om helder te krijgen welke aspecten zij meenemen in de advisering en waarom.

Handvatten voor heroverwegen

Het nieuwe hoofdstuk biedt handvatten om het schooladvies te heroverwegen als de resultaten van de eindtoets daartoe aanleiding geven. U vindt hier informatie over de mogelijke weging van verschillende kenmerken wanneer u twijfelt over het passende advies voor een leerling. Een voorbeeld is adviseren aan een leerling met een moeilijke thuissituatie (bijvoorbeeld door geldproblemen of ziekte): hoe kunt u de talenten van die leerling toch waarderen en ondersteunen?

Ook biedt de handreiking antwoord op vragen zoals ‘hoe kunnen we ouders en leerlingen betrekken bij de overgang naar de middelbare school?’ en ‘waar vind ik meer informatie over de effecten van hoge verwachtingen op leerlingen?' De handreiking blikt ook kort vooruit op de nieuwe wet doorstroomtoetsen PO, die in het schooljaar 2023-2024 ingaat.