Doe mee met de peiling over het Nationaal Programma Onderwijs

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs ontvangen half februari 2023 een uitnodiging van ResearchNed om de periodieke vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst leveren waardevolle informatie voor de vierde voortgangsrapportage van het nationaal programma, die in het voorjaar van 2023 beschikbaar komt.

De eerdere vragenlijsten over het Nationaal Programma zijn door zeer veel schoolleiders ingevuld. Met deze hoge respons zijn we heel blij, omdat het goed zicht geeft op de uitvoering van het programma door scholen en op problemen waarmee leerlingen door de coronatijd te kampen hebben. Deze informatie helpt het ministerie van OCW om gerichte ondersteuning te bieden en om goed onderbouwde besluiten te nemen, zoals het besluit in 2022 om de looptijd van het programma te verlengen.

Wij hopen opnieuw te kunnen rekenen op uw medewerking. Met de vragenlijsten hopen we meer inzicht te krijgen in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op uw school, in mogelijke knelpunten daarbij en in het effect dat het programma heeft op uw school.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijftien minuten en u kunt uw antwoorden per mail toegestuurd krijgen. Dit overzicht kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de verslaglegging aan uw bestuur, team en medezeggenschapsraad.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met 21 maart 2023. Heeft u de mail met link naar het onderzoek gemist? U kunt hier nog een link opvragen.