Digitalisering op school? Met MYRA weet u waar u staat

De Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA toont scholen hoe zij ervoor staan met digitalisering. Scholen ontvangen rapportages over waar de school en het bestuur staan. De gezamenlijke rapportages tonen het sectorbrede beeld. U kunt zich nog tot en met 17 maart 2023 aanmelden om aan MYRA mee te doen.

MYRA is de eerste monitor waarin alle thema’s die horen bij digitalisering samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan privacy en informatiebeveiliging, ict-bekwaamheid, professionalisering, digitale geletterdheid, innovatie en leermiddelen. De monitor levert scholen en besturen een compleet, betrouwbaar en waardevol resultaat op, waarmee ze hun digitalisering goed en veilig kunnen organiseren.

De hele sector in beeld

MYRA bevat een lijst met vragen op schoolniveau en op bestuursniveau. Bestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en leraren kunnen de monitor invullen. Scholen die meedoen aan de monitor ontvangen ieder jaar een overkoepelende rapportage. Deze rapportage geeft een actueel beeld van digitalisering binnen de hele sector. Scholen hebben daarnaast ook de mogelijkheid om een specifieke rapportage over hun eigen school te ontvangen. Daarmee kunnen de scholen zien waar ze staan ten opzichte van de hele sector.

Minimumaantal deelnemers

Om een rapportage te ontvangen moeten minimaal zes leraren de vragenlijst voor leraren invullen. Daarnaast kunnen schoolbesturen een bestuursrapportage ontvangen. Voor zo’n bestuursrapportage is een minimumaantal deelnemende scholen nodig. Ook voor bestuurders, schoolleiders of ict-verantwoordelijken zijn specifieke vragen opgenomen. De rapportages geven een betrouwbare en volledige analyse van de resultaten van de monitor. Bovendien kan iedere deelnemer van de monitor na het invullen direct een overzicht van de eigen antwoorden downloaden.

Meedoen levert iedereen veel op

Dankzij de rapportages weten deelnemende scholen precies wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. MYRA geeft schoolleidingen en besturen zo meer grip en regie op digitalisering. Ict-verantwoordelijken krijgen met MYRA een goed beeld van de hele sector; een sterk referentiekader voor de eigen school en het bestuur. Leraren en ondersteunend personeel worden zich met behulp van MYRA bewuster van hun kennis en kunde. Zo kunnen zij zich gericht ontwikkelen om technologie beter te begrijpen en voor zich te laten werken.

Invullen kan tot en met 24 maart

U kunt zich nog aanmelden om aan MYRA mee te doen. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u kunt inloggen om de monitor in te vullen. Dit kan tot en met 24 maart 2023. Invullen duurt ongeveer 20 tot 25 minuten.

Aanmeldlink doorsturen naar collega’s

Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat voldoende scholen en besturen de monitor invullen. Hoe meer deelnemers, hoe beter we inzicht krijgen in de digitalisering in de sector. Daarom vragen we u om deze informatie en de aanmeldlink te delen met zoveel mogelijk collega’s binnen en buiten uw school. MYRA biedt scholen en besturen waardevolle inzichten waarmee ze hun digitalisering goed en veilig kunnen organiseren. Meedoen draagt bij aan professioneel en toekomstgericht funderend onderwijs.

Meer informatie?

Lees hier meer over MYRA, of bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.

MYRA is een gezamenlijk initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad. De monitor wordt mede uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.