Monitor LOB: geef uw mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in de praktijk en om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit.

Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren. Vul uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 de online vragenlijst in of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. Klik hier voor meer informatie.