Meedoen aan de nieuwe Praktijkroute havo-Educatie?

SLO is op zoek naar VO-scholen met havisten met interesse in onderwijs en educatie die vanaf komend schooljaar (2023-2024) het concept-examenprogramma Praktijkroute havo-Educatie willen beproeven.

Het schoolexamenvak Praktijkroute havo-Educatie (120 SLU) is ontwikkeld voor havisten in de bovenbouw (klas 4 en 5). In de praktijkroute krijgen zij de gelegenheid om zich te oriƫnteren op het onderwijs en op het beroep van leraar.

In de pilotfase heeft een school een ontheffing nodig van het ministerie van OCW om het concept-examenprogramma als extra schoolexamenvak aan te kunnen bieden, waarbij het cijfer meetelt in het combinatiecijfer.

U vindt hier meer informatie over de prakijkroute.