Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen naar verwachting in maart 2023 opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om rekenen, beheersing van de Nederlandse taal, burgerschapskennis en digitale vaardigheden. Als uw school van plan is om de subsidie aan te vragen, kunt u alvast voorbereidingen treffen.

De basisvaardigheden zijn noodzakelijk voor leerlingen om andere kennis en vaardigheden te kunnen opdoen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen en later als volwassene goed functioneren in de maatschappij. De subsidieregelingen Verbetering basisvaardigheden 2023 hebben als doel om dit te bereiken. Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden.

Vooraankondiging

Als uw school van plan is om de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2023 aan te vragen, kunt u alvast voorbereidingen treffen. Bekijk bijvoorbeeld de handreikingen om interventies in te vullen, informeer alvast de medezeggenschapsraad van de school en denk na over een nulmeting.

Meer informatie

Op de website van DUS-I vindt u meer informatie over de subsidieregelingen. De pagina wordt bijgewerkt zodra er meer informatie beschikbaar is.