Oproep: doe mee aan de inventarisatie rijke schooldag

Op veel plaatsen in Nederland werken scholen en organisaties nauw samen om een rijke schooldag aan te bieden; een buitenschools aanbod op en rondom de school. Voor het programma School en Omgeving maken onderzoeksbureaus Oberon, KBA en Kohnstamm Instituut een landelijk overzicht van deze rijke schooldagen. Hiervoor hebben bijna alle scholen in Nederland een enquête ontvangen van rijkeschooldagen@kbanijmegen.nl. We willen u vragen om deze in te vullen. 

Het doel van het onderzoek is de verschillende rijke schooldagen in Nederland te inventariseren: welk aanbod is er, met wie wordt samengewerkt, wat zijn de ervaringen en tegen welke knelpunten lopen scholen aan? De enquête bevat vragen over onder andere de activiteiten van rijke schooldagen, de doelgroep en selectie en de samenwerking met verschillende organisaties.

Uw antwoorden helpen de onderzoekers de inhoud, organisatie, ervaringen en regionale spreiding van het landelijk aanbod in beeld te brengen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het programma School en Omgeving verder te ontwikkelen.

U kunt de enquête nog tot en met 24 februari 2023 invullen.