Voorbereiden op zelftesten, nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's en ander nieuws voortgezet onderwijs

Voorbereiden op zelftesten onderwijs

Vanaf 19 april worden bij uw school zelftesten afgeleverd. Om de zelftesten direct te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat scholen en besturen alvast enkele voorbereidingen treffen. Het is niet nodig om gebruik te maken van andere partijen die sneltesten aanbieden.

Voorbereiden op zelftesten onderwijs

Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, webinar op 23 april

De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs wordt verlengd tot en met het eind van dit jaar. Scholen en instellingen kunnen vanaf 15 april 2021 (opnieuw) subsidie aanvragen voor dergelijke programma’s. De eerste aanvraagperiode duurt tot en met 2 mei 2021. Als hierna nog middelen resteren, wordt er een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 tot en met 13 juni.

Om scholen op weg te helpen bij de keuze voor een programma wordt op 23 april een webinar georganiseerd door deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! 

Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, webinar 23 april

Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling extra hulp voor de klas tot en met eind 2021 nogmaals 210 miljoen beschikbaar gemaakt voor het po, vo en mbo. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de corona maatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel. Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd en kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

Stappenplan voor schoolanalyse, webinar 20 april

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen en compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft door corona. Maar waar zitten nu de vertragingen? Hoe groot zijn ze? En wat gaan we als eerste aanpakken? De situatie is op elke school anders. Om scholen te helpen met de analyse, heeft OCW een stappenplan gemaakt. Het stappenplan is een handreiking aan scholen en sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen al doen om zicht te houden op hun leerlingen. Op 20 april kunt u een webinar volgen over het maken van een schoolanalyse.

Stappenplan voor schoolanalyse, webinar 20 april

Naleven coronabasisregels: inspireer anderen met uw goede voorbeelden

Het blijft belangrijk dat eenieder op school zich houdt aan de basisregels rondom handhygiëne, afstand houden, mondkapjes en thuisblijven bij klachten. Gedragsdeskundigen hebben onderzocht hoe leerlingen gestimuleerd kunnen worden om zich nog beter aan de basisregels te houden. Heeft u tips voor scholen? Deel ze!

Naleven coronabasisregels: inspireer anderen met uw goede voorbeelden

Webinars over coronabeleid langer terug te zien

Welke rol spelen kinderen en jongeren in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school en in de kinderopvang? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid? U kunt de webinars die hierover in maart werden georganiseerd de komende tijd nog bekijken.

Webinars over coronabeleid langer terug te zien

Compensatie en correctie examens 2021

Er worden middelen beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het extra werk dat voortvloeit uit de maatregelen voor het eindexamen 2021 en om leerlingen extra ondersteuning te bieden voorafgaand aan het examen. Eerder heeft de VO-raad hierover gecommuniceerd zodat scholen kunnen starten met de voorbereidingen. Omdat de regeling op dit moment nog niet gepubliceerd is, is deze informatie nog onder voorbehoud. De maatregelen hebben ook invloed op de beschikbare correctietijd en de totale correctielast.

Compensatie en correctie examens 2021

Meer ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de onderwijs- en zorgwetten en hoe zit het met financiering van onderwijszorgarrangementen? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. De ministeries van OCW en VWS brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht én stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

Meer ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen

Monitor hybride onderwijs vo: hogere motivatie leerlingen bij actieve online les

In de periode van thuisonderwijs hebben docenten, schoolleiders, leerlingen  en ouders de opbrengsten van hybride onderwijs verschillend ervaren. Dit hing onder andere samen met de mate van activiteit in de online les, de ondersteuning door ouders en de zelfstandigheid van de leerling. Dat is één van de conclusies uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs VO van Kennisnet en KBA Nijmegen. De rapportage geeft inzicht in hoe het afstandsonderwijs is ingericht en ervaren en draagt bij aan het benutten van de geleerde lessen. 

Monitor hybride onderwijs vo: hogere motivatie leerlingen bij actieve online les

Website en informatietool vereenvoudiging bekostiging geactualiseerd

De website met informatie over de Vereenvoudiging bekostiging VO is geactualiseerd. In de informatietool staan nieuwe indicatieve bedragen en informatie over de aanvullende regelingen voor leerlingen in de gemengde leerweg, vestigingen met een volledig breed onderwijsaanbod en geïsoleerde vestigingen.

Website en informatietool vereenvoudiging bekostiging geactualiseerd

Geen toestemming van ouders meer nodig voor overstapdossier vo-vo en vo-mbo

Middelbare scholen hoeven geen toestemming van ouders meer te vragen voor de overdracht van het onderwijskundig rapport of het overstapdossier wanneer een leerling overstapt naar het mbo of naar een andere middelbare school. De administratieve lasten voor scholen nemen hiermee af. Ouders of leerlingen ouder dan 16 jaar hebben wel recht op inzage in het onderwijskundig rapport of overstapdossier.

Geen toestemming van ouders meer nodig voor overstapdossier vo-vo en vo-mbo

Bijeenkomst maatschappelijke diensttijd 19 april

Op 19 april is er een bijeenkomst voor maatschappelijke diensttijd (MDT) in het onderwijs. Tijdens een afwisselend programma vertellen jongeren over wat zij hebben gehad aan MDT en hoe het hen verder heeft geholpen in hun schooltijd of opleiding. Ook docenten en projectleiders vertellen over hun ervaringen met MDT. Tijdens deelsessies per onderwijssector (vo, vso/pro, mbo) zitten ervaringsdeskundigen, experts van ZonMw en teamleden van MDT klaar om alle vragen te beantwoorden over hoe scholen aan kunnen haken bij MDT en hoe subsidie aangevraagd kan worden. Meer informatie over de bijeenkomst en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier.

Bijeenkomst maatschappelijke diensttijd

Ontwikkeling Telt Festival 20, 21 en 22 april

Het Ontwikkeling Telt Festival is een driedaags online festival. Het festival is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven Lang Ontwikkelen, en wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Tijdens dit festival gaan deelnemers met elkaar in gesprek over initiatieven die bijdragen aan voldoende basisvaardigheden voor iedereen en die een leven lang leren stimuleren. Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Ontwikkeling Telt Festival

Inspiratiebijeenkomst ‘omgaan met bevordering van leerlingen in crisistijd’ 21 april

Wilt u inspiratie opdoen over bevorderingsbeleid en overgangsbeslissingen in tijden van crisis en hierover kennis en ervaringen uitwisselen met andere scholen? Neem dan deel aan de online inspiratiebijeenkomst ‘omgaan met bevordering van leerlingen in crisistijd’ die Voortgezet Leren op 21 april organiseert. Aanmelden kan tot en met 18 april.

Inspiratiebijeenkomst ‘omgaan met bevordering van leerlingen in crisistijd’ 21 april

Brainstormbijeenkomst over de groei van Samen Opleiden 21 april

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen willen zetten richting groei. De eerste werkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 april. Hier kunt u meer lezen en u aanmelden.

Brainstormbijeenkomst over de groei van Samen Opleiden