Stappenplan voor schoolanalyse, webinar 20 april

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen en compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft door corona. Maar waar zitten nu de vertragingen? Hoe groot zijn ze? En wat gaan we als eerste aanpakken? De situatie is op elke school anders. Om scholen te helpen met de analyse, heeft OCW een stappenplan gemaakt. Het stappenplan is een vrijwillige handreiking aan scholen en sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

Dankzij een goede analyse kunnen scholen vervolgens de juiste keuzes maken uit de zogeheten menukaart met aanbevolen maatregelen, die eind april verschijnt. Deze menukaart geeft scholen veel ruimte om hun eigen plan te maken en zo optimaal profijt te halen uit het Nationaal Programma Onderwijs. OCW moedigt scholen ook aan om over de uitkomsten van hun analyse contact te zoeken met de gemeente, zodat de gemeente en scholen zo nodig elkaar kunnen ondersteunen.

Webinar 20 april

Welke stappen kan een school doorlopen om de vertragingen en behoeften bij de leerlingen goed in beeld te brengen? Wanneer u behoefte heeft om dit meer toegelicht te krijgen, meldt u dan aan voor de webinar voor het po/vso of voor het vo die het ministerie van OCW op 20 april organiseert.

U kunt aan deelnemen via onderstaande links.

Webinar vo, 20 april 14.00 – 15.00 uur

Webinar po/(v)so, 20 april 16.30 – 17.30 uur