Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, webinar 23 april

Binnenkort staan besturen en scholen voor de keus of ze (opnieuw) een inhaalprogramma opzetten, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Op 14 april is namelijk de nieuwe regeling  voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd. Leerlingen en studenten van het po, vo, mbo, vavo en overige educatie krijgen hiermee de mogelijkheid om door de coronacrisis opgelopen achterstanden in te halen en weg te werken.

Subsidie aanvragen

Scholen en instellingen kunnen van 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021 op de website van DUS-I een subsidieaanvraag indienen. De aanvraagperiode is relatief kort, omdat met deze subsidie dit jaar nog de programma’s moeten worden verzorgd en afgerond. Zo heeft u ook voor de zomervakantie duidelijkheid over het bedrag waarop u kunt rekenen. Ook kunt u hier het overzicht raadplegen van het maximale subsidiebedrag dat elke school en instelling kan aanvragen. Als na dit aanvraagtijdvak nog middelen resteren, wordt een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 juni 2021 tot en met 13 juni 2021. Houd hiervoor de website van DUS-I in de gaten.

Webinar 23 april

Om scholen op weg te helpen bij de keuze voor een programma  wordt op 23 april een webinar georganiseerd door deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! van de Vrije Universiteit Amsterdam. LEARN! evalueert de uitvoering van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Het webinar gaat in op de vraag welke overwegingen belangrijk zijn bij de keuze voor een bepaald inhaalprogramma. Tijdens de webinars is er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. Via deze link voor het po en deze link voor het vo kunt u van tevoren doorgeven op welke vragen u antwoord wilt krijgen tijdens de webinar.

Webinar voor het PO, door Anne Fleur Kortekaas.

Vrijdag 23 april, 12.15-13.15.

Meeting ID: 967 1774 5816.

Passcode: 462640.

Voor deelname is een zoomaccount nodig. Dat kunt u hier aanmaken.

Webinar voor het VO, door Martijn Meeter.

Vrijdag 23 april, 14.00-15.00.

Meeting ID: 975 9916 9498.

Passcode: 661278.

Voor deelname is een zoomaccount nodig. Dat kunt u hier aanmaken.