Webinars over coronabeleid langer terug te zien

Welke rol spelen kinderen en jongeren in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school en in de kinderopvang? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid?

Binnen het onderwijs en de kinderopvang leven vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de school en de kinderopvangorganisatie. Daarom hebben GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM in maart 2021 webinars georganiseerd met informatie en praktische tips over het toepassen van de coronamaatregelen in de praktijk. De webinars zijn gericht op medewerkers van scholen en kinderopvang. 

Deze webinars blijven beschikbaar zolang de huidige coronamaatregelen in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en in de kinderopvang gelden.

Webinar voor voortgezet (speciaal) onderwijs, 18 maart 2021. 

Webinar voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en buitenschoolse opvang, 25 maart 2021. 

Webinar voor kinderdagopvang, 30 maart 2021.