Naleven coronabasisregels: inspireer anderen met uw goede voorbeelden

Het blijft belangrijk dat eenieder op school zich houdt aan de coronabasisregels rondom handhygiëne,  1,5 meter afstand houden, mondkapjes en thuisblijven bij coronagerelateerde klachten.

Het rapport ‘Gedragsanalyse – Naleving coronamaatregelen vo-scholen’  geeft inzicht in hoe u leerlingen kunt stimuleren om de coronamaatregelen op en rondom school nog beter na te leven. Zo is het belangrijk dat het hele team één boodschap afgeeft en leerlingen op eenzelfde manier aanspreekt. Ook kan een school een vertrouwenspersoon of mentor beschikbaar stellen met wie leerlingen in gesprek kunnen gaan over corona en de basisregels. U kunt ouders en leerlingen attenderen op de beslisboom, waarmee ze zelf kunnen bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven. De standaardboodschap hierbij is: bij twijfel blijf je thuis.

Door goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen kunnen scholen inspiratie opdoen en leren van elkaar. Wij roepen u daarom op om uw inzichten en goede ervaringen te delen .