Voorbereiden op zelftesten onderwijs

Vanaf 19 april worden bij uw school zelftesten afgeleverd. Besturen en scholen hebben hierover een brief ontvangen. Op 15 of 16 april volgt een nieuwe brief met meer praktische informatie, zoals een handreiking voor het proces op school, informatie over de levering, richtlijnen voor toestemming voor het gebruik van zelftesten en handvatten voor de communicatie.

De zelftesten zijn bedoeld voor het onderwijspersoneel om preventief te testen. In het v(s)o kunnen zelftesten ook worden ingezet voor onderwijspersoneel en leerlingen, na een besmetting met het coronavirus op school. Om de zelftesten na levering direct te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat besturen en scholen alvast enkele voorbereidingen treffen:

  • Bespreek het zelftesten met de (G)MR. Daarbij kunt u ingaan op vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, toestemming en de gevolgen van een negatieve of positieve testuitslag.
  • Controleer de contactgegevens van uw school/scholen zorgvuldig op deze webpagina van DUO (onder ‘basisinformatie van instellingen in het onderwijs’), zodat de zelftesten op de juiste locatie terecht komen.

Doordat zelftesten nu vanuit de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld, hoeven scholen geen gebruik te maken van commerciële partijen die (gratis) sneltesten aanbieden.

Het is belangrijk dat eenieder met klachten of een positieve zelftestuitslag zich laat testen in de GGD-teststraat, waar onderwijspersoneel met voorrang gebruik van kan maken. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD-testlocatie. Hierdoor is er een kans dat de positieve uitslag vals alarm is. Als een test in de GGD-teststraat wordt afgenomen, kan de GGD gericht en eenduidig adviseren na een positieve testuitslag. Meer informatie over zelftesten voor het funderend onderwijs kunt u hier vinden.