Meer ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de onderwijs- en zorgwetten en hoe zit het met financiering van onderwijszorgarrangementen? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. De ministeries van OCW en VWS brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht en stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

Ruimte voor maatwerk

De stip op de horizon is meer ruimte voor maatwerk waar onderwijs en zorg flexibel kunnen worden ingezet op een plek waar een kind zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen. We bereiken dat in drie stappen.

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

In mei 2021 start de begeleiding van proeftuinen onderwijszorgarrangementen waarin de ruimte in de huidige maatwerkmogelijkheden optimaal wordt benut. Bij de start van de proeftuinen wordt er ook gecommuniceerd over de huidige maatwerkmogelijkheden, waaronder de ruimte door gebruik te maken van de regel afwijking onderwijstijd.  Deze proeftuinen lopen van mei 2021 tot en met juni 2022.

Experiment

Naar verwachting in augustus 2022 start een experiment waarin organisaties kunnen afwijken van wet- en regelgeving die tijdens de proeftuinen als ongewenste belemmering wordt ondervonden. Hierdoor kunnen innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijs en zorg alternatieve passende maatwerkmogelijkheden vormgeven of verder brengen. De effecten van het experiment worden voortdurend onderzocht en gemonitord.

Lange termijn

De opbrengsten en onderzoeksuitkomsten van het experiment vormen de basis voor het wijzigen van wet- en regelgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs en zorg op de lange termijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Ga naar de website van de rijksoverheid of stel uw vraag aan het projectteam Onderwijszorgarrangementen.