Brainstormbijeenkomst over de groei van Samen Opleiden

Een ambitie van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden is om de meerwaarde van Samen Opleiden breder te benutten en binnen tien jaar alle aanstaande leraren op te leiden in partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen. Deze groei moet gerealiseerd worden door het oprichten van nieuwe partnerschappen en door aansluiting van nieuwe partners bij bestaande partnerschappen. Om vraagstukken hierbij te inventariseren én een gerichte aanpak te formuleren organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen willen zetten richting groei. De eerste werkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 april. Hier kunt u meer lezen en u aanmelden.