Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling extra hulp voor de klas tot en met eind 2021 nogmaals 210 miljoen beschikbaar gemaakt voor het po, vo en mbo. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de corona maatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel. Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd en kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

DUS-i zorgt voor een aanvraagformulier waarmee u de oorspronkelijke aanvraag kunt verlengen en de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag kunt aangeven of indien gewenst bijstellen. Het is raadzaam om alvast na te gaan of bijstelling van de aanvraag wenselijk is. Scholen voor po en vo die eerder nog niet deelnamen aan deze regeling kunnen alsnog aansluiten voor de verlenging bij een bestaande regio. Mbo instellingen die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen alsnog een aanvraag indienen voor de verlenging.

De aanvraagperiode zal ook deze keer relatief kort zijn. Dit zodat u voor de zomervakantie duidelijkheid heeft op hoeveel subsidie u kunt rekenen. De wijze waarop u een verlenging van de aanvraag of een nieuwe aanvraag kunt doen wordt binnenkort gepubliceerd op de website van DUS-I. Houd deze website daarom in de gaten.