Inzicht in gegevens over de arbeidsmarkt en personeelstekorten op ‘Onderwijs in Cijfers’

Hoe staat het ervoor met de arbeidsmarkt en de personeelstekorten in uw eigen regio? Het antwoord op die vraag vindt u op de nieuwe pagina ‘Arbeidsmarkt en personeelstekorten vo'. Deze pagina geeft u een overzicht van kwantitatieve informatie over de landelijke situatie en per arbeidsmarktregio.

Nieuwsgierig of op zoek naar informatie?

Deze pagina bevat indicatoren over de huidige situatie en de toekomstige situatie van de arbeidsmarkt, zoals het personeelstekort bij verschillende tekortvakken. Bent u op zoek naar informatie over het personeel in het voortgezet onderwijs? Op de nieuwe pagina vindt u alles over  aantallen, contractvormen en aanstellingsomvang, inzetbaarheid van het personeel, bevoegdheden, demografische gegevens, instroomgegevens en personeel niet in loondienst. Of bent u op zoek naar informatie ten behoeve van uw eigen school? U vindt op de pagina ook informatie over de  vacatureontwikkeling en er wordt met ramingen van de vacaturedruk en de onvervulde vraag het personeelstekort inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kunt u ook regionale arbeidsmarktgegevens vinden van uw eigen arbeidsmarktregio.