Monitor hybride onderwijs vo: hogere motivatie leerlingen bij actieve online les

In de periode van thuisonderwijs hebben docenten, schoolleiders en leerlingen in het voortgezet onderwijs en ouders de opbrengsten van hybride onderwijs verschillend ervaren. Dat is één van de conclusies uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs VO van Kennisnet en KBA Nijmegen. Hoe de opbrengsten worden ervaren hangt onder andere af van de mate van activiteit in de online les, de ondersteuning door ouders en de zelfstandigheid van de leerling. De helft van de bevraagde leerlingen wil bepaalde zelfstandige taken liever thuis blijven doen, ook als de scholen weer volledig opengaan.

Online lessen

Over de online lessen geeft twee derde van de leerlingen aan dat zij actief meedoen tijdens de les. De helft van de leerlingen vindt dat de docenten vaak of altijd goede uitleg geven tijdens de online lessen. Een op de vijf leerlingen geeft aan thuis meer te leren dan op school en meer dan de helft benoemt thuis beter zelfstandig te kunnen werken. Bijna de helft van de leerlingen geeft bovendien aan activiteiten voor school liever thuis te blijven doen, ook als de school elke dag open is. Dit gaat vooral over zelfstandige taken, zoals oefeningen of toetsen maken op de computer. Ook uit de andere resultaten van de monitor komt naar voren dat er verschil is in kwaliteit van het geboden onderwijs en de ervaring van leerlingen. Een belangrijke conclusie is dat interactie tijdens de online les, uitleg over de leerstof die aansluit bij behoeften van de leerling en de mate van zelfstandigheid van de leerling van invloed zijn op een positieve ervaring met afstandsonderwijs. Maar dan nog hoeft dit niet voor alle leerlingen op dezelfde wijze te gelden. Om echt effectief afstandsonderwijs te bieden, zal onderwijs op maat moeten worden geboden.

Wilt u meer weten over de conclusies uit de Monitor hybride onderwijs ? Lees dan het artikel op de site van Kennisnet of bekijk de webinar op lesopafstand.nl.