Geen toestemming van ouders meer nodig voor overstapdossier vo-vo en vo-mbo

Middelbare scholen hoeven geen toestemming van ouders meer te vragen voor de overdracht van het onderwijskundig rapport of het overstapdossier wanneer een leerling overstapt naar het mbo of naar een andere middelbare school. Omdat er een wettelijke grondslag bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens met dit doel is geen individuele toestemming van ouders meer nodig. De administratieve lasten voor scholen nemen hiermee af. Ouders of leerlingen ouder dan 16 jaar hebben wel recht op inzage in het onderwijskundig rapport of overstapdossier.

De wijziging is meegenomen in de op 1 augustus 2020 in werking getreden wet Sterk beroepsonderwijs. Meer informatie over de wettelijke kaders bij het uitwisselen van persoonsgegevens is te vinden op de website van Kennisnet.