Versterken aanpak basisvaardigheden, studentenwelzijn en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de aanpak basisvaardigheden, gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten en de studiefinanciering.

Versterken aanpak basisvaardigheden mbo: de lat omhoog

Met de aanpak basisvaardigheden voor het mbo worden er maatregelen genomen om de kwaliteit van het onderwijs in Nederlands, rekenen en burgerschap in het mbo te verhogen. Dat is nodig om studenten goed voor te bereiden op hun toekomst, waarin ze actief en betrokken deelnemen aan de samenleving en zich goed kunnen ontplooien. Hierover heeft het ministerie op maandag 3 juli twee brieven verstuurd aan de Tweede Kamer: een brief over de aanpak basisvaardigheden in het mbo en een brief over de versterking van burgerschapsonderwijs.

Versterken aanpak basisvaardigheden mbo: de lat omhoog

Maatregelen voor verbeteren studentenwelzijn

Om je als student optimaal te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je goed in je vel zit. Maar het studentenwelzijn staat steeds meer onder druk. Minister Dijkgraaf komt daarom met een aanpak om het welzijn van studenten in het mbo, hbo en wo te versterken. Een van de doelen hierbij is om ervoor te zorgen dat studenten zich meer thuis gaan voelen op de onderwijsinstelling. Verder komt er een landelijk programma om binnen instellingen de kennis over het verbeteren van studentenwelzijn te vergroten. Minister Dijkgraaf schreef dit dinsdag 4 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen voor verbeteren studentenwelzijn

Minister Dijkgraaf stuurt Kamerbrief over gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten

Alle studenten in Nederland verdienen een gelijkwaardige behandeling en een onderwijsomgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het maakt daarbij niet uit of zij een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen. Minister Dijkgraaf heeft 6 juli een Kamerbrief gestuurd waarin hij aandacht vraagt voor de gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten en de stappen om dit te realiseren.

Minister Dijkgraaf stuurt Kamerbrief over gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten

Wijzigingen in de studiefinanciering voor mbo-studenten

Op 6 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de basisbeurs weer in te voeren voor studenten aan hogescholen en universiteiten. Voor mbo-studenten die 18 jaar of ouder zijn en een bol-opleiding (beroepsopleidende leerweg) volgen, was er al een basisbeurs. Maar met de nieuwe wet zijn er ook een paar wijzigingen in de studiefinanciering voor mbo-studenten. Hiermee worden de regels meer gelijk voor alle studenten. In dit bericht zetten we de wijzigingen voor je op een rijtje.

Wijzigingen in de studiefinanciering voor mbo-studenten

Subsidieregeling Versterking aansluiting beroepskolom

Tot en met 15 september kunnen mbo-instellingen samen met vo- en hbo-instellingen subsidie aanvragen om hun onderwijsprogramma’s en begeleiding beter op elkaar af te stemmen. Het doel van de subsidie is dat aankomend studenten beter landen in de vervolgopleiding die ze kiezen, waardoor er minder studenten uitvallen of gaan switchen.

Subsidieregeling Versterking aansluiting beroepskolom

Publicatie regelingen LLO-katalysator

Twee subsidieregelingen van het programma LLO-Katalysator worden naar verwachting op 7 juli 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om de regeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie 2023-2026 en de regeling LLO-professionalisering opleiders 2023-2026.

Publicatie regelingen LLO-katalysator

Winnaars Nederlandse Onderwijspremie 2022 bekend

Minister Dijkgraaf heeft donderdag 29 juni tijdens het ComeniusFestival de winnaars van de Nederlandse Onderwijspremie bekendgemaakt. Dit jaar mochten voor het eerst ook onderwijsteams in het mbo de premie in ontvangst nemen.

Winnaars Nederlandse Onderwijspremie 2022 bekend

Online campagne mbo-studenten

In mei ontvingen mbo studenten een brief van minister Dijkgraaf, om hen te informeren over de Werkagenda en het Stagepact. In het verlengde daarvan krijgen studenten ook via diverse social media kanalen informatie over een aantal specifieke maatregelen uit de werkagenda. Via advertenties op Facebook, Instagram en Snapchat kunnen studenten doorklikken naar de website www.ikbenmbostudent.nl. Hier vinden studenten meer informatie over wat de plannen voor hen betekenen. De online campagne is gestart op 19 juni en loopt af op 9 juli.

Online campagne mbo-studenten

Stagepact MBO: Toolbox stagediscriminatie voor mbo-scholen

Voor mbo-scholen is een checklist en een toolbox ontwikkeld om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden. Beide documenten zijn hier te vinden. In de zomer komt ook een praktisch stappenplan voor scholen voor het toepassen van stagematching beschikbaar.

Stagepact MBO: Toolbox stagediscriminatie voor mbo-scholen

Antoinette Knoet-Michels nieuwe voorzitter CKMBO

Sinds 1 juni jl. is Antoinette Knoet-Michels de nieuwe voorzitter van de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo (CKMBO). Zij volgt Michiel Scheffer op, die door de Europese Commissie benoemd is tot voorzitter van de European Innovation Council (EIC).

Antoinette Knoet-Michels nieuwe voorzitter CKMBO

Toolkit ‘Valideren Bewijsmateriaal #LLO’

Bij scholing van volwassen zij-instromers is het bieden van maatwerk belangrijk, zodat zij niet opnieuw hoeven te leren wat zij al kennen en kunnen. Voor onderwijsinstellingen is het valideren en waarderen van eerdere leer- en werkervaring soms lastig. Het Kennispunt MBO heeft daarom een toolkit opgeleverd met handvatten voor zowel opleidingsteams als examencommissies.

Toolkit ‘Valideren Bewijsmateriaal #LLO’

Vierde voortgangsrapportage NPO: verbetering zichtbaar, nog wel werk aan de winkel

Scholen boeken resultaat met hun inzet vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NP Onderwijs). Zo melden in het mbo minder studenten studievertraging en mentale problemen. Maar er is nog wel werk aan de winkel: de nasleep van corona is nog niet voorbij. De effecten van de pandemie zijn groter dan gedacht. Dit blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het NP Onderwijs, die onlangs aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Vierde voortgangsrapportage NPO: verbetering zichtbaar, nog wel werk aan de winkel

De waarde van praktijkervaring bij het Koning Willem I College

Leren in de praktijk is een wezenlijk onderdeel van een mbo-opleiding. Tijdens corona dreigden veel mbo-studenten praktijkervaring mis te lopen – leerwerkplekken en stageplekken waren moeilijk te vinden. Het Koning Willem I College startte vanuit het Nationaal Programma Onderwijs eigen initiatieven om praktijkleren te ondersteunen. Die blijken ook na corona van toegevoegde waarde: ‘Studenten laten hier dingen zien van zichzelf die wij in de klas nooit hadden kunnen ontdekken.’

De waarde van praktijkervaring bij het Koning Willem I College

MBOin2030 lanceert tweede challenge voor de toekomst van het beroepsonderwijs

In 2030 vindt het beroepsonderwijs minder in de klas en meer in de praktijk plaats. Bijvoorbeeld in een regionaal ecosysteem. Dat is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, werkgevers en lokale overheden die samen duurzaamheidsvraagstukken en regionale uitdagingen aanpakken. Maar hoe verduurzaam je die samenwerking? Dat wil MBOin2030 ontdekken met een challenge. Doe mee en win 25.000 euro om ecosystemen te verduurzamen! Het ministerie van OCW ondersteunt MBOin2030 om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken.

MBOin2030 lanceert tweede challenge voor de toekomst van het beroepsonderwijs

Laat je school kennismaken met MDT!

Wil je in het kader van burgerschapsonderwijs, een project- of themaweek de leefwereld van je studenten vergroten? Hen helpen bij talentontwikkeling en beroeps- en studiekeuze? Of hen uitdagen of enthousiasmeren om iets te doen voor een ander? Maak dan laagdrempelig kennis met maatschappelijke diensttijd (MDT) via het kosteloze ‘MDT on Tour’-programma! Liever nóg meer betrokken zijn bij het inbedden van MDT in het onderwijs? Bekijk dan onderaan dit bericht de openstaande vacatures voor het onderwijsteam.

Laat je school kennismaken met MDT!

Doe mee aan de pilots van CompetentNL, de nationale ‘skillstaal’!

Denken in skills helpt om te begrijpen wat iemand kan, naast diploma en werkervaring. Skills zijn alles wat iemand moet ‘kennen en kunnen’ voor een bepaald beroep. Veel daarvan leer je in een opleiding. Maar ook tijdens je werk ontwikkel je nieuwe skills en bouw je nieuwe kennis op. Om ervoor te zorgen dat we hetzelfde bedoelen met een bepaalde skill, ontwikkelen de ministeries van SZW en OCW een nationale skillstaal: CompetentNL. Vanaf september testen we in pilots de bruikbaarheid en meerwaarde van deze skillstaal. Hiervoor kun je je tot en met 18 augustus inschrijven!

Doe mee aan de pilots van CompetentNL, de nationale ‘skillstaal’!

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag