Toolkit ‘Valideren Bewijsmateriaal #LLO’

Bij scholing van volwassen zij-instromers is het bieden van maatwerk belangrijk, zodat zij niet opnieuw hoeven te leren wat zij al kennen en kunnen. Voor onderwijsinstellingen is het valideren en waarderen van eerdere leer- en werkervaring soms lastig. Het Kennispunt MBO heeft daarom een toolkit opgeleverd met handvatten voor zowel opleidingsteams als examencommissies.

De vraag naar vakmensen is groot. We staan in ons land voor grote opgaven rond klimaat, energie, wonen, zorg en onderwijs, waarbij goede vakmensen onmisbaar zijn. Het mbo kan veel betekenen voor zowel het opleiden van jongeren als volwassenen. Eén van de ambities van de Werkagenda mbo is dan ook dat het mbo de komende jaren uitgroeit tot een cruciale opleider voor bij- en omscholing in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO).

Voor volwassenen wordt het volgen van mbo-scholing aantrekkelijker als hierin rekening wordt gehouden met wat zij al kennen en kunnen. Zij-instromers hebben immers al veel geleerd op de werkvloer. Door nieuwe taken op te pakken, cursussen te volgen en door te groeien naar een andere positie binnen hetzelfde of een ander bedrijf.

Weerbarstige uitvoeringspraktijk

Alhoewel er veel draagvlak is voor het bieden van maatwerk voor zij-instromers, blijkt de uitvoeringspraktijk nog weerbarstig. Mbo-scholen lopen tegen verschillende vraagstukken aan als zij de eerdere leer- en werkervaring willen valideren en waarderen. Aan welke kwaliteitseisen moeten de door zij-instromers meegebrachte bewijsstukken van werkervaring en gevolgde cursussen voldoen? En hoe beoordeel je of iemand een vrijstelling kan krijgen voor examinering?

Toolkit validering leer- en werkervaring

Het ministerie van OCW heeft daarom het Kennispunt MBO gevraagd om, samen met mbo-scholen, te onderzoeken welke ondersteuning mbo-scholen nodig hebben om de validering van leer- en werkervaring vanzelfsprekend onderdeel te maken van de scholing aan volwassenen. De ontwikkeling van de toolbox voor het valideren van bewijsstukken #LLO is hierbij een eerste stap.

Met het project ‘Valideren Bewijsmateriaal #LLO’ heeft het Kennispunt MBO, op basis van concrete ervaringen van acht mbo-scholen, een toolkit ontwikkeld met handvatten voor zowel opleidingsteams als examencommissies. Ook organiseert het Kennispunt in het najaar van 2023 een symposium over dit onderwerp en wordt er een expertgroep ingericht waar mbo-scholen terecht kunnen met hun vragen wanneer ze aan de slag gaan met de tools.

Meer informatie vind je hier.