Let op signalen: risico achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen sommige jongeren het risico om te maken te krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Als docent kun je een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie hiervan. Circuleren er geruchten of twijfel je? Vraag dan (anoniem) advies aan Veilig Thuis of het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

Het is bij elke start van het nieuwe schooljaar een pijnlijk gezicht: lege plekken in de leslokalen. Juist in de zomervakantie worden veel jongeren slachtoffer van huwelijksdwang en achterlating. Docenten kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie hiervan. Zijn er geruchten of lijkt een student bang voor een buitenlandse vakantie of plotseling familiebezoek? Is een student zonder reden afwezig, of laat hij of zij voorzichtig zelf iets los?

Wat kun je doen als je het vermoeden hebt dat er sprake is van achterlating of huwelijksdwang?

Start dan de meldcode Huiselijk Geweld of de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld en volg de stappen. Je kunt hiervoor de app ‘meldcode kindermishandeling’ voor het onderwijs gebruiken. Neem overeenkomstig met stap twee van de meldcode contact op met een collega en/of deskundige van Veilig Thuis (ook anoniem) voor advies. Bij een vermoeden van huwelijksdwang en achterlating kun je ook het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating raadplegen.