Maatregelen voor verbeteren studentenwelzijn

Om je als student optimaal te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je goed in je vel zit. Maar het studentenwelzijn staat steeds meer onder druk. Minister Dijkgraaf komt daarom met een aanpak om het welzijn van studenten in het mbo, hbo en wo te versterken. Een van de doelen hierbij is om ervoor te zorgen dat studenten zich meer thuis gaan voelen op de onderwijsinstelling. Verder komt er een landelijk programma om binnen instellingen de kennis over het verbeteren van studentenwelzijn te vergroten. Minister Dijkgraaf schreef dit dinsdag 4 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Geen hogedrukketel, maar een decompressiekamer’

In de Kamerbrief schrijft minister Dijkgraaf het volgende: ‘De studietijd moet een tijd zijn waarin je ontdekt wie je bent en wat je drijft. Een periode waarin je weerbaarheid en veerkracht ontwikkelt. Om je als student optimaal te kunnen ontwikkelen is het van groot belang dat je je mentaal gezond voelt. Veel onderzoeken, onder andere van Trimbos, ECIO en RIVM naar stress en prestatiedruk, laten zien dat die mentale gezondheid van studenten steeds meer onder druk komt te staan. En dat gaat me erg aan het hart. Ik wil dat het studentenwelzijn verbetert. Daarom neem ik samen met instellingen en studenten maatregelen om de stress en prestatiedruk te verminderen en studenten weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Pas als dat het geval is, benutten we ten volle de kracht van het onderwijs. Het onderwijs moet geen hogedrukketel zijn, maar een decompressiekamer.’

Stimuleren persoonlijke ontwikkeling en grip

Een van de maatregelen om het studentenwelzijn te verbeteren is het opzetten van een landelijk programma studentenwelzijn, om kennis en kunde te verspreiden in alle sectoren van het vervolgonderwijs. Mbo, hbo en wo kunnen van elkaar leren als het gaat om het verbeteren van het studentenwelzijn. In het mbo is er al een zorgstructuur en zijn veel scholen al aangesloten bij de Gezonde School-aanpak. Minister Dijkgraaf versterkt verder zoals aangekondigd de persoonlijke ontwikkeling van studenten door extra te investeren in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ook heeft de minister afspraken gemaakt met scholen en studenten om samen tot beleid en voorzieningen te komen voor het welzijn van studenten. Zo kunnen studenten zich ontwikkelen tot weerbare en veerkrachtige professionals.

Daarnaast moeten studenten zich meer gesteund voelen, zich meer thuis gaan voelen en de vrijheid ervaren om zichzelf te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten te faciliteren die ervoor zorgen dat studenten meer contact opbouwen met medestudenten en docenten. Bijvoorbeeld discussie- en supportgroepen of communities. Ten slotte behelst de aanpak het vergroten van kennis en kunde bij professionals en meer samenwerking tussen instellingen (ook buiten de eigen sector) en organisaties buiten het onderwijs zoals gemeenten en de GGD.