Brief minister aan mbo-studenten

Hoe maken we het mbo nog beter? Dit voorjaar heeft minister Dijkgraaf samen met studenten, docenten, schooldirecteuren, gemeenten en bedrijven plannen gemaakt om het mbo te verbeteren. Deze plannen staan in de Werkagenda ‘Samen werken aan talent’ en het Stagepact. Mbo-studenten ontvingen vorige week van de minister een brief waarin staat wat de plannen concreet voor hen betekenen.

In de brief licht de minister een aantal onderwerpen uit de Werkagenda en het Stagepact uit, zoals stages, gelijkwaardige behandeling en veiligheid op school. De brief verwijst naar de website www.ikbenmbostudent.nl. Op deze plek staat een overzicht van de verschillende maatregelen en onderwerpen die voor studenten belangrijk zijn.