Publicatie regelingen LLO-katalysator

Twee subsidieregelingen van het programma LLO-Katalysator worden naar verwachting op 7 juli 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om de regeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie 2023-2026 en de regeling LLO-professionalisering opleiders 2023-2026.

LLO-Katalysator is een meerjarig programma, gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. Onderwijsinstellingen vanuit middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten kunnen met dit programma een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO). Dit gebeurt zowel landelijk als in de regio’s en in samenwerking met bedrijfsleven, private opleiders en andere partijen, zoals lokale overheden. Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. De LLO-Katalysator gaat officieel van start met een pilot in de energie- en grondstoffentransitie.

Twee subsidieregelingen

De regeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie 2023-2026 biedt voor samenwerkingsverbanden van bedrijven en opleiders in regio’s en sectoren mogelijkheden om te investeren in maatwerk en aantrekkelijk LLO-aanbod voor werkenden en werkzoekenden, gericht op de energie- en grondstoffentransitie. De regeling LLO-professionalisering opleiders 2023-2026 kunnen opleiders van formeel onderwijs benutten om hun organisatie en dienstverlening vraaggerichter te maken. Zij kunnen dan sneller, flexibeler en wendbaarder inspelen op ontwikkel- en scholingsvragen van werkenden, werkzoekenden en hun werkgevers.