Stagepact MBO: Toolbox stagediscriminatie voor mbo-scholen

Voor mbo-scholen is een checklist en een toolbox ontwikkeld om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden. Beide documenten zijn hier te vinden. In de zomer komt ook een praktisch stappenplan voor scholen voor het toepassen van stagematching beschikbaar.

Aanvullend komt er komend schooljaar verdere ondersteuning voor scholen en leerbedrijven bij de implementatie van de afspraken uit het Stagepact. Zo zal iedere regio bezocht worden om ervaringen op te halen en kennis, informatie en goede voorbeelden te delen.

De toolbox en checklist is gemaakt door Hogeschool Inholland, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Je vind zowel de toolbox als de checklist op Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen | Rapport | Rijksoverheid.nl.