Wijzigingen in de studiefinanciering voor mbo-studenten

Op 6 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de basisbeurs weer in te voeren voor studenten aan hogescholen en universiteiten. Voor mbo-studenten die 18 jaar of ouder zijn en een bol-opleiding (beroepsopleidende leerweg) volgen, was er al een basisbeurs. Maar met de nieuwe wet zijn er ook een paar wijzigingen in de studiefinanciering voor mbo-studenten. Hiermee worden de regels meer gelijk voor alle studenten. In dit bericht zetten we de wijzigingen voor je op een rijtje.

De wijzigingen voor het mbo zijn:
 

 1. Extra geld voor uitwonende studenten
  De kosten voor boodschappen en de energierekening zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Daarom krijgen alle uitwonende studenten, dus ook uitwonende mbo-studenten, in het studiejaar 2023-2024 voor één jaar € 164,30 extra per maand. Dit bedrag is onderdeel van de prestatiebeurs.
   
 2. Studieschuld terugbetalen in 35 jaar
  Studenten die beginnen met studeren in studiejaar 2023-2024 (of daarna) krijgen 35 jaar de tijd om hun studielening terug te betalen. Dit is nu nog 15 jaar. Met deze wijziging is de tijd om de studieschuld terug te betalen voor alle studenten gelijk. Met deze maatregel wordt ook de rente die je over de studielening betaalt voor iedere student gelijk.

  Studenten die nu al een mbo-opleiding volgen, en na 1 augustus 2023 ook nog studiefinanciering krijgen, mogen zelf kiezen of zij in 15 of in 35 jaar willen terugbetalen. Wie geen keuze maakt, gaat als mbo-student automatisch over naar 35 jaar. Voor studenten die nu al een studieschuld terugbetalen verandert er niets.
 1. Overstap mbo naar hbo
  Studenten die de overstap maken van het mbo naar het hbo, kunnen de studie langer proberen, zonder dat dat gevolgen heeft voor het terugbetalen. Stopt een student binnen een jaar met de opleiding? En maakt de student vervolgens een half jaar geen gebruik van studiefinanciering? Dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. De student hoeft dan de ontvangen basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct voor die periode niet terug te betalen. Heeft de student daarnaast gebruikgemaakt van een lening? Dan moet de student de lening wel terugbetalen.
   
 2. Onbeperkt bijverdienen
  Mbo-studenten mogen voortaan onbeperkt bijverdienen naast hun studiefinanciering. De bijverdiengrens wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Ook de bijverdiensten in 2022 en 2023 worden niet meer gecontroleerd.


Meer informatie over studiefinanciering is te vinden op rijksoverheid.nl of op duo.nl/stufi2023.