Vooraankondiging subsidie basisvaardigheden, challenge duurzaamheid voor leerlingen en ander nieuws voortgezet onderwijs

Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024

Scholen kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het is mogelijk dat openstellingsperiode van de subsidie in de meivakantie van uw school valt. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich bij DUS-I aanmelden voor een e-mailalert.

Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024

Oproep: denk mee over onderwijskwaliteit

Wat betekent onderwijskwaliteit voor uw school? Hoe gaat u om met zaken als deugdelijkheidseisen, de leercultuur en evidence-informed werken? Welke eisen zouden we hieraan vanuit het ministerie moeten stellen en waar is juist meer ruimte nodig? Ga met ons in gesprek, en deel uw mening of ideeën in een van de bijeenkomsten in maart (online of in Den Haag). 

Denk mee over onderwijskwaliteit

Regiobijeenkomsten Samen naar een functioneel ontwikkelingsperspectief

Binnenkort start het project "écht Passend Onderwijs met ’n functioneel OPP”. Het doel van dit landelijke driejarige project is het gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP) te verbeteren en bevorderen. U kunt zich nu aanmelden voor een van de vier regiobijeenkomsten in april waarmee we  het project aftrappen.

Samen naar een functioneel ontwikkelingsperspectief

Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in de praktijk

Op 6 maart heeft minister Paul de conceptkerndoelen voor de leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst genomen. Scholen die alvast aan de slag willen met de kerndoelen voor de basisvaardigheden kunnen terecht op onderwijskennis.nl – met nieuwe complete dossiers over burgerschap en digitale geletterdheid –of zich aanmelden om de conceptkerndoelen te beproeven in de onderwijspraktijk. 

Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in de praktijk

Subsidie voor financiële educatie

Van 15 april tot en met 10 mei 2024 kunnen middelbare scholen subsidie aanvragen voor financiële educatie. Met de subsidie kunnen scholen voor een langere periode (maximaal 3 jaar) financiële educatie een plek geven in het onderwijs. U kunt een online informatiebijeenkomst over de subsidie bijwonen op 19 of 21 maart.

Subsidie voor financiële educatie

Normering centrale examens 2024 aangepast

De normering van de centrale examens heeft als doel om de prestatie-eisen - de lat waar leerlingen overheen moeten springen om een voldoende te halen - van jaar op jaar te handhaven. Om de hoogte van die lat stabiel te houden, heeft het CvTE met Cito de normeringssystematiek robuuster gemaakt. Daardoor is de normering beter bestand tegen veranderingen. Op 26 maart kunt u een webinar volgen over de aangepaste normering.

Normering centrale examens 2024 aangepast

Lerenvoorhetexamen.nl: een steuntje in de rug voor examenkandidaten

De eindexamens komen er weer aan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor leerlingen en docenten die hierbij extra hulp kunnen gebruiken is er Lerenvoorhetexamen.nl, een site vol informatie, oefenmateriaal en uitleg bij de stof. Alles is overzichtelijk per schoolsoort, vak en domein te vinden.

Lerenvoorhetexamen.nl: een steuntje in de rug voor examenkandidaten

Resultaten doorstroomtoets 2024 bekend   

Deze week ontvingen basisscholen de resultaten van de doorstroomtoets. Leerlingen uit groep 8 maakten deze toets dit jaar voor het eerst. Voor leerlingen die bij de doorstroomtoets beter presteren dan op grond van het schooladvies werd verwacht, stelt de school het schooladvies bij. Doordat er in schooljaar 2023-2024 enkele veranderingen zijn rond de toets in groep 8, zijn de resultaten van de doorstroomtoetsen niet goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Resultaten doorstroomtoets 2024 bekend

Hoe te handelen bij online bedreigingen?

In 2023 kregen meerdere scholen in Nederland helaas te maken met online bedreigingen. De impact van een bedreiging op een school kan groot zijn. Bereid je als school hierop voor: welke kans is er dat dit ook bij jullie op school gebeurt? Heb je voldoende zicht op wat er speelt onder de leerlingen? Stichting School & Veiligheid helpt scholen om dit in beeld te brengen.

Hoe te handelen bij online bedreigingen?

Landelijk Onderwijsplatform MDT opgericht

Steeds meer scholen verrijken hun onderwijs met de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), bijvoorbeeld als onderdeel van LOB, burgerschap of om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Om scholen te ondersteunen om de MDT duurzaam in te bedden in het onderwijs is het Landelijk Onderwijsplatform MDT opgericht. U kunt zich nu inschrijven voor het eerste spreekuur, op 19 maart van 15.30 tot 16.30 uur.

Landelijk Onderwijsplatform MDT opgericht

Nieuw DUO-dashboard: leerlingaantallen van toen, nu en straks

Nederland telde vorig jaar ongeveer 640 middelbare scholen. DUO houdt niet alleen bij hoeveel leerlingen al die scholen hebben, maar doet ook voorspellingen over het toekomstige aantal leerlingen. Dat levert nuttige kennis op voor scholen en beleidsmedewerkers. Via het dashboard Leerlingenaantallen is deze informatie nu online beschikbaar.

Nieuw DUO-dashboard: leerlingaantallen van toen, nu en straks

Beleidsregel 'beoordeling van niet in de EER behaalde bewijsstukken voor bevoegdheid in het vo' gepubliceerd

Komt er op uw school een leraar werken die een bewijs van bekwaamheid heeft uit een land buiten de EU en buiten IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland? Dan moet de leraar erkenning van de buitenlandse beroepskwalificatie aanvragen. In de beleidsregel ‘beoordeling van niet in de EER behaalde bewijsstukken in het voortgezet onderwijs’ is vastgelegd welke voorwaarden hiervoor gelden.

Beleidsregel beoordeling van niet in de EER behaalde bewijsstukken voor bevoegdheid in het vo gepubliceerd