Beleidsregel beoordeling van niet in de EER behaalde bewijsstukken voor bevoegdheid in het vo gepubliceerd

Komt er op uw school een leraar werken die een bewijs van bekwaamheid heeft uit een land buiten de EU en buiten IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland? Dan moet de leraar erkenning van de buitenlandse beroepskwalificatie aanvragen. In de beleidsregel beoordeling van niet in de EER behaalde bewijsstukken in het voortgezet onderwijs is vastgelegd welke voorwaarden hiervoor gelden.

In de beleidsregel staat wat de voorwaarden zijn voor het verlenen van een bevoegdheid, de geldingstermijn en het overgangsrecht.

De beleidsregel is op 6 maart 2024 gepubliceerd in de Staatscourant en op 7 maart 2024 in werking getreden. De beleidsregel is een formalisering van de bestaande werkwijze van DUO.

Meer informatie vindt u op Buitenlands diploma in Nederland: Werken als leraar - DUO.