Landelijk Onderwijsplatform MDT opgericht

Steeds meer scholen verrijken hun onderwijs met de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), bijvoorbeeld als onderdeel van LOB, burgerschap of om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Om scholen te ondersteunen om de MDT duurzaam in te bedden in het onderwijs is het Landelijk Onderwijsplatform MDT opgericht. U kunt zich nu inschrijven voor het eerste spreekuur van het platform, op 19 maart 2024 van 15.30 tot 16.30 uur.

Het Landelijk Onderwijsplatform MDT is opgericht in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap (voor po, vo en mbo) en het Expertisepunt LOB (voor vo, mbo en ho). Het platform biedt docenten, programmaleiders en beleidsmedewerkers op vo-, mbo- en ho-scholen zowel landelijk als regionaal ondersteuning, informatie, inspiratie en faciliteert uitwisseling op verschillende vlakken:

  • onderwijsinhoudelijk (aansluiting bij onderwijsdoelen en schoolcurriculum);
  • organisatorisch (inrichting van begeleiding, maatwerk bieden);
  • draagvlak in de school;
  • subsidieaanvraagproces en samenwerking met MDT organisaties en MDT werkplekken.

Spreekuur

Op dinsdag 19 maart 2024 van 15.30 tot 16.30 uur organiseert het Landelijk Onderwijsplatform MDT een eerste online spreekuur. Dit spreekuur staat in het teken van de ondersteuningsstructuur MDT onderwijs, kwaliteitsborging burgerschap en LOB, MDT-kort, MDT-basis en regionaal lerende onderwijsnetwerken MDT. U kunt zich voor het spreekuur aanmelden via mdtonderwijs@mboraad.nl.

Subsidie aanvragen

Wilt u de mogelijkheden van MDT voor uw school en leerlingen ontdekken? Bekijk de subsidiemogelijkheden op de MDT-website. Deze zijn aan te vragen tot 1 mei 2024 15.00 uur. 

Kies voor MDT-kort als u laagdrempelig kennis wilt maken met de subsidie. Deze is geschikt voor kleinere projecten tussen de maximaal 4 maanden duren. Let op: aanvragen van MDT-kort kan nog tot 11 april 2024, 14.00 uur. Kijk voor meer info op de website van ZonMw.

MDT on Tour

Ook kunt u via MDT on Tour laagdrempelig kennismaken met MDT. In MDT on Tour komt MDT met een inspirerend programma naar uw school toe. Claim nu één van de laatste plekken en maak dit schooljaar nog gratis kennis met MDT. Mail maar mdt@diversion.nl of kijk op organisaties.doemeemetmdt.nl/mdt-on-tour voor meer informatie.