Nieuw DUO-dashboard: leerlingaantallen van toen, nu en straks

Nederland telde in 2023 ongeveer 640 middelbare scholen. DUO houdt niet alleen bij hoeveel leerlingen al die scholen hebben, maar doet ook voorspellingen over het toekomstige aantal leerlingen. Dat levert nuttige kennis op voor scholen en beleidsmedewerkers, bijvoorbeeld als ze willen weten hoe het zit met groei of krimp in een regio. Via het dashboard Leerlingenaantallen van DUO is deze informatie online beschikbaar.

Het dashboard bevat een kaart met de locaties van scholen en eventueel nevenvestigingen, waar het onderwijsaanbod per vestiging is te zien. Ook staan er grafieken in het dashboard met het aantal leerlingen in het verleden, het heden en de toekomst. DUO maakt de voorspellingen door gegevens van prognoses en ramingen te combineren met eigen onderwijsdata.

Snel zicht op meerdere scholen

Het dashboard Leerlingenaantallen is makkelijk in gebruik – met een paar drukken op de knop kunt u één of meerdere scholen selecteren en zien hoe de leerlingenaantallen zich daar hebben ontwikkeld of gaan ontwikkelen.

DUO heeft het dashboard samen met het ministerie van OCW ontworpen. Tijdens de bouw kregen gebruikers de kans mee te kijken, zodat het dashboard goed aansluit op hun wensen.