Nationale strategie voor mensen met een beperking gelanceerd

In februari 2024 is de Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag handicap gelanceerd. Het doel van de strategie is de positie van mensen met een beperking te verbeteren. De komende tijd werkt het kabinet, samen met verschillende betrokkenen, de strategie verder uit in een werkagenda. Deze gaat ook over het onderwijs.

Onderwijs en ontwikkeling

De nationale strategie besteedt aandacht aan verschillende levensdomeinen, zoals Werk en inkomen, Thuis en wonen en Vervoer en mobiliteit. Voor het onderwijs gaat het om het leefdomein Onderwijs en ontwikkeling. Hier gebeurt ook nu al veel om belemmeringen voor leerlingen met een beperking weg te nemen, bijvoorbeeld door stagediscriminatie tegen te gaan, passend onderwijs te verbeteren en door toe te werken naar inclusief onderwijs in het funderend onderwijs.  

Doelen uit de strategie uitwerken in werkagenda

De komende periode werken we, samen met verschillende ervaringsdeskundigen en organisaties, de doelen van het levensdomein Onderwijs en Ontwikkeling verder uit in een werkagenda. Hierbij besteden we ook aandacht aan de verbinding tussen de diverse levensdomeinen en overgangsmomenten zoals kinderopvang, zorg, vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Het gaat om de volgende doelen:

  • Mensen met een beperking kunnen een leven lang leren en zich ontwikkelen. Ze hebben toegang tot de verschillende vormen van onderwijs en ontwikkeling die dat mogelijk maken;
  • Ieder kind is welkom op de kinderopvang en op school. Kinderen en jongeren, en hun ouders, hebben vrijheid om te kiezen voor de school die het beste past en die dichtbij is;
  • Passende zorg en ondersteuning zijn beschikbaar, dit vormt geen belemmering om te kunnen leren en ontwikkelen;
  • Opleiding en werk en voorzieningen voor jongeren met een beperking sluiten goed op elkaar aan;
  • Plekken en mogelijkheden om te leren en ontwikkelen zijn fysiek en digitaal toegankelijk en kunnen waar nodig op maat worden aangeboden.

Meer informatie

Meer informatie over de nationale strategie vindt u op Home | Doe onbeperkt mee.

Bekijk hier de Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag handicap.