Samen naar een functioneel ontwikkelingsperspectief

Binnenkort start  het project "écht Passend Onderwijs met ’n functioneel OPP". Het doel van dit landelijke driejarige project is het gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP) te verbeteren en bevorderen. U kunt zich nu aanmelden voor een van de vier regiobijeenkomsten in april 2024 waarmee we het project aftrappen.  

In deze regiobijeenkomsten lichten we het project toe en start de werving van trainers. Ook nodigen we onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen uit om samen met ons train-de-trainer scholingen te ontwikkelen. 

Deze trainingen worden gebaseerd op de handreiking over het OPP van het Steunpunt Passend Onderwijs. Het doel van deze handreiking is om terug te gaan naar de bedoeling van het OPP als middel om de juiste ondersteuning voor de leerling te realiseren. Nieuw in deze handreiking is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht).

Het project "écht Passend Onderwijs met ’n functioneel OPP" bestaat uit train-de-trainer-scholingen, werkbijeenkomsten en lezingen.  Ook verzamelen we kennis en good practices en delen we die met scholen.

De regiobijeenkomsten vinden plaats op:

  • 4 april 2024 (Amsterdam)
  • 10 april 2024 (Zwolle)
  • 18 april 2024 (Den Bosch)
  • 22 april 2024 (Rotterdam)

Wilt u zich voor een van deze bijeenkomsten aanmelden? Dat kan via de QR-code op uitnodiging-Regiobijeenkomsten-OPP-Project.pdf van het Steunpunt Passend Onderwijs.