Webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs: de praktische zaken’

Leerlingen die gaan studeren in het hoger onderwijs moeten een aantal zaken regelen voor hun opleiding begint, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van studiefinanciering en het studentenreisproduct. DUO helpt daar graag bij. Op 14 maart 2024 om 19.30 uur organiseert DUO een webinar over de praktische zaken die studenten moeten regelen.

In het webinar komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat kunnen studenten aanvragen? En wanneer moeten ze dit doen?
  • Wat moeten ze doen om met het studentenreisproduct te reizen?  
  • Wat moeten ze terugbetalen en wat is een gift?
  • Wat moeten ze doen bij wijzigingen in hun opleiding?
  • Wat moeten ze regelen als ze in het buitenland gaan studeren of stage lopen?
  • Hoe kunnen studenten via Mijn DUO-zaken regelen bij DUO?

Het webinar duurt 30 minuten. Tijdens het webinar kunnen studenten vragen stellen via de chat. Deze vragen worden beantwoord in de 15 minuten aansluitend op het webinar of later per e-mail.

Ook later terug te kijken

Het webinar is gratis en is ook later terug  te kijken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via duo.nl/webinar. Via deze link is het webinar ook terug te kijken.

Campagnemiddelen voor scholen

DUO heeft campagnemiddelen ontwikkeld die scholen gratis kunnen gebruiken om het webinar onder de aandacht te brengen van hun leerlingen. Doet u al mee met DUO Campagnes? Dan kunt u de campagnematerialen downloaden via duocampagnes.pleio.nl. Wilt u uw school ook aanmelden voor DUO Campagnes? Mail dan naar campagnes@duo.nl.

Voorlichting studenten Caribisch gebied

Van 2 tot en met 26 april 2024 is DUO aanwezig in het Caribisch gebied. Studenten die komend studiejaar in Nederland gaan studeren, kunnen dan naar een voorlichtingsbijeenkomst of tijdelijk servicekantoor voor antwoorden op al hun vragen. Na het bezoek aan de eilanden verzorgt DUO een apart webinar voor deze studenten.