Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in de praktijk

Op 6 maart 2024 heeft minister Paul de conceptkerndoelen voor de leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst genomen. Scholen die alvast aan de slag willen met de basisvaardigheden kunnen terecht op onderwijskennis.nl – met nieuwe complete dossiers over burgerschap en digitale geletterdheid – of zich aanmelden om de conceptkerndoelen te beproeven in de onderwijspraktijk. 

De conceptkerndoelen zijn het afgelopen jaar ontwikkeld door kerndoelenteams, bestaand uit leraren, vakexperts en curriculumexperts. U kunt hier de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid bekijken.

Duidelijke opdracht aan het onderwijs

Wat moeten leerlingen kennen, kunnen en ervaren om goed voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij? De kerndoelen voor het po en de onderbouw van het vo  geven hier richting aan. De huidige kerndoelen dateren van 2006. Daarom actualiseert SLO de kerndoelen in opdracht van het ministerie van OCW.

Nieuwe kerndoelen voor de vier basisvaardigheden

Met de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid heeft SLO nu de conceptkerndoelen opgeleverd voor de leergebieden die tot de basisvaardigheden worden gerekend. In september 2023 nam minister Paul al de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde in ontvangst. Na de zomer van 2024 worden ook de conceptkerndoelen opgeleverd voor de leergebieden mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur, bewegen en sport en moderne vreemde talen.

Conceptkerndoelen beproeven in de praktijk

De conceptkerndoelen worden de komende tijd getest in de praktijk, om te kijken wat er goed werkt en of er bijvoorbeeld verbeteringen mogelijk zijn. Is uw school geïnteresseerd om de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid te beproeven in de praktijk? Mail dan naar actualisatiebeproeven@slo.nl.

Handvatten voor schoolbrede aanpak basisvaardigheden

Wilt u nu al aan de slag met de de vier basisvaardigheden? Hierbij kunt u gebruikmaken van het kennisaanbod op de website van SLO . Hier vindt u praktische handvatten en adviezen om de basisvaardigheden te versterken. Ook kunt u gebruikmaken van de website onderwijskennis.nl van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Deze website verbindt kennis uit onderzoek met ervaring uit de onderwijspraktijk. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek is onderdeel van evidence-informed werken en helpt om doeltreffend les te geven in de basisvaardigheden.

Nieuw: complete dossiers burgerschap en digitale geletterdheid

Onlangs is het kennisaanbod op Onderwijskennis uitgebreid met complete dossiers over burgerschap en digitale geletterdheid. De pagina’s bieden leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs handvatten om een schoolbrede aanpak van het onderwijs in burgerschap en digitale geletterdheid vorm te geven. Ook vindt u er overzichten van wat bekend is uit onderzoek, verdiepende bronnen en antwoord op praktijkvragen.

Bekijk hier de dossiers:

Kijk voor het volledige kennisaanbod op het terrein van de vier basisvaardigheden op onderwijskennis.nl/basisvaardigheden.