Resultaten doorstroomtoets 2024 bekend

In de week van 11 tot en met 15 maart 2024 ontvingen basisscholen de resultaten van de doorstroomtoets. Leerlingen uit groep 8 maakten deze toets in 2024 voor het eerst. 

Voor leerlingen die bij de doorstroomtoets beter presteren dan op grond van het schooladvies werd verwacht, stelt de school het schooladvies bij. Deze nieuwe maatregel draagt eraan bij dat leerlingen met gelijke resultaten ook gelijke kansen krijgen.

Alleen als een bijstelling niet in het belang van het kind is, mag de school ervoor kiezen niet of maar gedeeltelijk bij te stellen. De school verantwoordt dit dan in het leerlingadministratiesysteem (LAS). Voor leerlingen met een schooladvies voor het praktijkonderwijs die het toetsadvies ‘pro/vmbo bb’ krijgen, geldt een uitzondering. De school is dan niet verplicht om het schooladvies bij te stellen. Dit is na te lezen op pagina 10 van de Handreiking schooladvisering.       

Betrouwbaar beeld

Er zijn in schooljaar 2023-2024 enkele veranderingen rond de toets in groep 8. Zo is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nu verantwoordelijk voor de kwaliteit en de normering van de doorstroomtoetsen.

De doorstroomtoetsen geven ook dit jaar een betrouwbaar beeld van de beheersing op taal en rekenen, dat bovendien voor alle toetsen vergelijkbaar is. Door de nieuwe normering zijn de resultaten van de toetsen echter niet goed te vergelijken met eerdere jaren. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier rekening mee in het toezicht op scholen.   

Meer weten?