Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024

Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Als uw school op de hoogte wil blijven van de openstelling van de subsidie, dan kunt u zich bij DUS-I aanmelden voor een e-mailalert.

Een goede beheersing van deze basisvaardigheden is noodzakelijk voor leerlingen om andere kennis en vaardigheden te kunnen opdoen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen en goed functioneren in de maatschappij. De subsidieregelingen Verbetering basisvaardigheden 2024 hebben als doel om dit te bereiken.

Aanvragen is eenvoudig

In 2024 zijn er twee subsidieregelingen: één voor prioriteitsscholen en één voor alle overige scholen. Prioriteitsscholen zijn scholen die de Inspectie van het Onderwijs op de peildatum 1 februari 2024 heeft beoordeeld als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’. Voor de prioriteitsscholen zijn er twee aanvraagrondes, voor de overige scholen is er één aanvraagronde. 

E-mailalert

Het is mogelijk dat openstellingsperiode van de subsidie Verbetering basisvaardigheden in de meivakantie van uw school valt. Wilt u op de hoogte blijven van de openstelling? Dan kunt u zich bij DUS-I aanmelden voor een e-mailalert. Het aanvragen van de subsidie verloopt via een eenvoudig formulier en kost weinig tijd.

Bij overinschrijving op de subsidie wordt er van de overige scholen een selectie gemaakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de CBS-achterstandsscores en de CUMI-indicator. Scholen die subsidie toegekend krijgen, moeten vervolgens een activiteitenplan indienen.

Interventiekaart

Als uw school van plan is om de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024 aan te vragen, kunt u alvast de pagina Interventiekaart: evidence-informed werken aan basisvaardigheden bekijken. De interventiekaart biedt handreikingen om het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap duurzaam te verbeteren.

Meer informatie

Op de website van DUS-I vindt u meer informatie over de subsidieregelingen. De pagina wordt bijgewerkt zodra er meer informatie beschikbaar is.