Challenge duurzaamheid voor leerlingen

We zijn op zoek naar nieuwe, duurzame ideeën die helpen om de school of schoolomgeving duurzamer te maken. Heeft uw leerling of uzelf als docent samen met leerlingen een duurzaam idee voor jullie eigen school? Kijk dan voor meer informatie op Challenge duurzaamheid in het onderwijs.

Klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn regelmatig onderwerp van gesprek, ook in het klaslokaal. Maar hoe kunnen we dit probleem aanpakken? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, maar oplossingen beginnen vaak dicht bij huis. Of school, in dit geval.  

Duurzaamheid centraal

We zijn op zoek naar nieuwe ideeën die helpen om de school of schoolomgeving duurzamer te maken of die ervoor zorgen dat op uw school het gesprek over duurzaamheid wordt gevoerd. Het kan dus gaan om het organiseren van een activiteit, project en/of jongerenplatform waarbij duurzaamheid centraal staat. De beste inzendingen ontvangen een financiële bijdrage om het plan uit te voeren. 

Sustainable Development Goals

Met deze challenge willen we de verbinding leggen met de klimaatdoelen van de Sustainable Development Goals. Dit zijn duurzame doelen die over de hele wereld aangenomen zijn om onder andere klimaatverandering aan te pakken. Zo kunnen we er wereldwijd voor zorgen dat de generaties na ons ook op deze planeet kunnen wonen. De focus van deze challenge ligt bij klimaatgerelateerde onderwerpen zoals biodiversiteit, circulaire economie, energie, water en milieu.

Voor wie is deze challenge? 

Leerlingen, studenten en onderwijspersoneel in samenwerking met leerlingen kunnen een idee insturen. De challenge staat open voor alle onderwijsinstellingen in Europees en Caribisch Nederland, van basisscholen tot en met het vervolgonderwijs.

Planning

De deadline om een idee in te leveren is vrijdag 19 april 2024 17.00 uur. De winnaars worden eind mei 2024 bekendgemaakt.

Meer informatie is te lezen op Challenge duurzaamheid in het onderwijs.