Minister beëdigd, meer ruimte voor kennismakingsactiviteiten en ander nieuws voortgezet onderwijs

Dennis Wiersma beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Dennis Wiersma is op 10 januari beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De komende weken maakt hij kennis met het onderwijsveld en gaat hij in gesprek met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbestuurders, om te horen wat er speelt en om samen plannen te maken.

Dennis Wiersma beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Meer ruimte voor kennismakingsactiviteiten voor leerlingen groep 8

Kennismakingsactiviteiten voor leerlingen uit groep 8 op scholen voor voortgezet onderwijs mogen onder voorwaarden weer fysiek plaatsvinden. Tot 20  januari  2022 moesten open dagen nog volledig online plaatsvinden. Wel gelden er strikte aanvullende richtlijnen met name voor de aard van de activiteiten en de toegang van volwassenen tot de school.

 

Meer ruimte voor kennismakingsactiviteiten leerlingen groep 8

Subsidie capaciteitentest beschikbaar

Het is in deze tijd van corona soms lastig om zicht te krijgen op wat leerlingen kunnen en welk vervolgonderwijs voor hen het meest passend is. Daarom kunnen scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot en met 15 februari 2022 subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Subsidie capaciteitentest beschikbaar

Inschrijven voor het experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs

Samenwerkingsinitiatieven die onderwijs met een doorlopende leerlijn verzorgen aan 10-14-jarigen kunnen nu meedoen aan het experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs. Aanmelding is mogelijk tussen 1 februari en 1 maart 2022.

Inschrijven voor het experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs

Aan de slag met praktijkgerichte programma's in het havo?

Er worden twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor het havo ontwikkeld, Technologie en Maatschappij, beide met een omvang van 120 SLU. Wilt u vanaf komend schooljaar één of beide programma’s aanbieden als schoolexamenvak? U kunt zich hiervoor tot en met 14 april aanmelden.

Aan de slag met praktijkgerichte programma's in het havo?

Uitvraag personeel niet in loondienst

De afgelopen twee jaar is aan alle schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs gevraagd om gegevens aan te leveren over de inhuur van extern personeel (PNIL: personeel niet in loondienst). Vanaf dit jaar krijgt de uitvraag van deze gegevens een structureel vervolg. Binnen enkele weken ontvangt u van OCW een brief met meer informatie over deze uitvraag.

Uitvraag personeel niet in loondienst (PNIL)

Vereenvoudigde bekostiging per 1 januari van kracht

De vereenvoudigde bekostiging is per 1 januari 2022 van kracht. De basisbekostiging wordt voortaan volledig gebaseerd op het aantal vestigingen en het aantal leerlingen. Daarnaast zijn er drie aanvullende regelingen voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo, geïsoleerde vestigingen en vestigingen met een breed onderwijsaanbod. Schoolbesturen groeien in vier jaar toe naar de nieuwe hoogte van de bekostiging.

Vereenvoudigde bekostiging per 1 januari van kracht

Meer samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is op 1 januari 2022 ingegaan. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen voor voorbereidend en voor middelbaar beroepsonderwijs.

Meer samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk

Alle informatie over de examens op Leren voor het examen

Door schoolsluitingen en hybride onderwijs hebben sommige leerlingen minder lesuren gehad dan voor corona normaal was. Om hen en alle docenten te ondersteunen is er het platform Leren voor het examen.  U vindt hier alle relevante informatie per vak, aangevuld met video’s en oefenexamens. De materialen zijn kosteloos beschikbaar.

Alle informatie over de examens op Leren voor het examen

Website Nieuwe leerweg verhuist per 1 februari 2022

Vanaf 1 februari 2022 wordt alle informatie over de samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg van het vmbo met een praktijkgericht programma gebundeld op www.nieuweleerweg.nl. U vindt hier dan alle bestaande én nieuwe informatie over de nieuwe leerweg.

Website Nieuwe leerweg verhuist per 1 februari 2022

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Bent u een onderwijsprofessional met een visie op digitale onderwijsinnovaties? En wilt u met collega’s nadenken over de manier waarop digitale innovaties het onderwijs kunnen verbeteren? Het Nationaal Onderwijslab zoekt negen leden voor de programmaraad voor een periode van drie jaar. Van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. Het Nationaal Onderwijslab start medio 2022 en is gefinancierd door het Nationaal Groeifonds.

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht