Meer ruimte voor kennismakingsactiviteiten leerlingen groep 8

Kennismakingsactiviteiten op scholen voor voortgezet onderwijs voor leerlingen uit groep 8 mogen onder voorwaarden weer fysiek plaatsvinden. Tot 20  januari  2022 moesten open dagen nog volledig online plaatsvinden. Wel gelden er strikte aanvullende richtlijnen, met name voor de aard van de activiteiten en de toegang van volwassenen tot de school.
 

Informatiedeling staat centraal

Het uitgangspunt is dat informatiedeling centraal staat; activiteiten die doorgaans ‘voor de sfeer’ worden georganiseerd mogen niet in de school worden gehouden. Er wordt dan ook geadviseerd om waar mogelijk onderdelen van ‘open dagen’ online aan te bieden.

Geen volwassenen in de school

Er komen in principe geen volwassenen in de school. Een aspirant-leerling (dus alleen uit groep 8) bezoekt zelfstandig de activiteit. Bij een bezoek aan een vso-, pro- of een vmbo bb/kb-school geldt dat maximaal één extra persoon de activiteit mag bijwonen (ouder/verzorger of leerkracht). In zeer uitzonderijke gevallen, bijvoorbeeld bij een leerling met een ondersteuningsbehoefte, kan de schoolleiding besluiten dat het ook voor een individuele aspirant-vmbo (g)tl-, havo- of vwo-leerling wenselijk is dat er één extra persoon aanwezig is bij de kennismakingsactiviteit.

Contactmomenten beperken

Er wordt geadviseerd om waar mogelijk het aantal contactmomenten te beperken tijdens deze activiteit; laat niet teveel mensen tegelijkertijd de school in (bijvoorbeeld door te werken met individuele inschrijving of een tijdslot en door geen catering te verzorgen). Bij deze kleinschalige activiteiten kunt u ook denken aan het vormen van groepjes per basisschoolklas (indien dit werkbaar is, zodat er sprake is van cohortering). Om te voorkomen dat het aantal aanwezigen in de school te groot is, wordt geadviseerd om de activiteit te organiseren op een moment dat reguliere leerlingen niet aanwezig zijn.

Basismaatregelen strikt toepassen

Daarnaast kunnen kennismakingsactiviteiten enkel plaatsvinden met strikte toepassing van de basismaatregelen. Er geldt een mondkapjesplicht voor bezoekers die zich door de school verplaatsen, dit geldt dus ook voor een aspirant-leerling. De verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen. Voor volwassenen onderling geldt de 1,5 meter afstand. Daarbij wordt ook geadviseerd dat leerlingen tijdens de activiteit waar mogelijk 1,5 meter afstand van volwassenen houden. Ook wordt geadviseerd looproutes te hanteren in en rond het gebouw.

Meer informatie over de coronamaatregelen in het onderwijs vindt u hier.