Aan de slag met praktijkgerichte programma's in het havo?

Er worden twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor het havo ontwikkeld, PGP-T en PGP-M, beide met een omvang van 120 SLU. Havo-scholen bepalen zelf of en wanneer zij één of beide programma’s in hun onderwijsaanbod opnemen (als onderdeel van het combinatiecijfer). Voor de doorontwikkelfase (2022 – 2025) is wel een ontheffing nodig van het ministerie van OCW. Wilt u vanaf komend schooljaar één of beide programma’s aanbieden als schoolexamenvak? U kunt zich hiervoor tot en met 14 april 2022 aanmelden.

Aansluiting op het vervolgonderwijs

Praktijkgerichte programma's leveren een bijdrage aan de behoefte van havisten om ook praktisch bezig te zijn en kunnen daarmee de motivatie van deze leerlingen bevorderen. De leerlingen gaan aan de slag met praktische en realistische opdrachten voor externe opdrachtgevers. Dit kan binnen en buiten school. Het doel van de programma’s is de beroepsoriëntatie te stimuleren en de aansluiting op het vervolgonderwijs te verbeteren. 

De examenprogramma’s zijn in de afgelopen maanden ontwikkeld door SLO in nauwe samenwerking met scholen. In het concept-examenprogramma Technologie staat de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen centraal. In het concept-examenprogramma Maatschappij ligt de focus op werken met en voor mensen.

De karakteristieken van de beide programma’s met daarin de eerste richting van de programmaspecifieke kennis en vaardigheden zijn nu gereed. Deze geven een eerste beeld van de inhoud van het praktijkgerichte programma Technologie (pgp-T) en het praktijkgerichte programma Maatschappij (pgp-M).

Doorontwikkelfase

In augustus 2022 start de doorontwikkelfase van het praktijkgerichte programma. In deze fase worden de examenprogramma’s bijgesteld op basis van ervaringen van de scholen. De scholen kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar bouwen aan de versterking van het havo-programma.

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 en meer informatie

Vanaf augustus 2022 kunnen havo-scholen de praktijkgerichte havo-programma’s beproeven gedurende twee cohorten. Heeft u interesse om hieraan mee te doen? Meer informatie over de voorwaarden en over de aanmeldprocedure vindt u op de themapagina van SLO. U vindt hier ook de startnotitie en antwoorden op veelgestelde vragen