Uitvraag personeel niet in loondienst (PNIL)

De afgelopen twee jaar is aan alle schoolbesturen in het basis en voortgezet onderwijs gevraagd om gegevens over de inhuur van extern personeel (PNIL: personeel niet in loondienst) aan te leveren. Vanaf dit jaar krijgt de uitvraag van deze gegevens een structureel vervolg. Binnen enkele weken ontvangt u van OCW een brief met meer informatie over deze uitvraag. In de brief staat bijvoorbeeld meer over welke gegevens u precies moet aanleveren en hoe en wanneer de gegevenslevering plaatsvindt.

De afgelopen twee jaar is aan alle schoolbesturen in het basis en voortgezet onderwijs gevraagd om gegevens over de inhuur van extern personeel (PNIL: personeel niet in loondienst) aan te leveren. Dit gebeurde in het kader van een pilot. Resultaten van deze pilot zijn terug te vinden in de Kamerbrief Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021 en de Trendrapportage. Met de gevraagde gegevens ontstaat onder andere meer inzicht in de besteding van het onderwijsgeld. Vanaf dit jaar krijgt de uitvraag van deze gegevens een structureel vervolg. Hierdoor zal een completer beeld ontstaan over de inhuur van personeel.