Visual - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Het ministerie van OCW heeft in deze visual weergegeven hoe u als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen.