Vereenvoudigde bekostiging per 1 januari van kracht

De vereenvoudigde bekostiging is per 1 januari 2022 van kracht. Het oude bekostigingsmodel was complex en onvoorspelbaar. De vereenvoudigde bekostiging brengt daarin nu verandering.

De basisbekostiging wordt voortaan volledig gebaseerd op het aantal vestigingen en het aantal leerlingen. Daarnaast zijn er aanvullende regelingen voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo, geïsoleerde vestigingen en vestigingen met een breed onderwijsaanbod.

Overgangsregeling

Schoolbesturen krijgen niet direct te maken met de nieuwe hoogte van de bekostiging door een overgangsregeling gedurende de eerste vier jaar. Deze overgangsregeling bouwt de toe- of afname van de bekostiging ieder jaar met 20 procent op of af.

DUO heeft eind december de eerste beschikkingen verstuurd op basis van de nieuwe bekostiging.

Meer informatie

Alle informatie over de bekostiging is te vinden op de website van DUO. Daarnaast kunt u met vragen over uw bekostiging contact opnemen met het Informatiecentrum Onderwijs van DUO .