Inschrijven voor het experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs

Samenwerkingsinitiatieven voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen lopen aan tegen de kaders van het bevoegdhedenstelsel. De betrokken scholen voelen zich beperkt in de inzetbaarheid van leraren vanwege het verschil in bevoegdheden. Het betreft onderwijs dat met een doorlopende leerlijn wordt aangeboden in de laatste twee leerjaren van de basisschool en de eerste twee leerjaren van de middelbare school. Deze initiatieven kunnen nu meedoen aan het experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs. Aanmelding is mogelijk tussen 1 februari en 1 maart 2022.

Experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs

Met het experiment wordt het mogelijk gemaakt dat leraren die betrokken zijn bij 10-14-initiatieven kunnen werken met een zogenoemde teambevoegdheid. In de constructie van een teambevoegdheid zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. De verschillende individuele bevoegdheden van de betrokken leraren vullen elkaar aan. De bevoegdheden van de leraren gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel. Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen. Personeelsleden blijven in dienst van de school van de onderwijssoort waarvoor zij bevoegd zijn, behouden de eigen bevoegdheid en zijn als individu alleen verantwoordelijk voor dat deel van het onderwijs waarvoor de medewerker bevoegd is.

Aanvragen voor komend schooljaar

Tot 1 maart 2022 kunnen scholen een aanvraag voor komend schooljaar indienen via: dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl 

Bij de aanvraag dient u de volgende documenten mee te sturen:

  • de contactgegevens van de scholen die in samenwerking willen deelnemen aan het experiment;
  • een afschrift waaruit blijkt dat de scholen die willen deelnemen een nog geldend eindoordeel voldoende of de waardering goed hebben ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs;
  • een schriftelijke verklaring van instemming met deelname aan het experiment van de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen aan de samenwerking;
  • een projectplan.

Eventueel is via het e-mailadres ook een checklist te verkrijgen.

Voorwaarden voor deelname

Tot en met juni 2023 is het elk jaar mogelijk om een aanvraag in te dienen. Als de teambevoegdheid eenmaal is toegekend, geldt dit voor de hele verdere looptijd van het experiment. Een aanvraag hoeft dus maar één keer gedaan te worden. Alle informatie en de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd in de Beleidsregel experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs.