Dennis Wiersma beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Dennis Wiersma is op 10 januari beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De komende weken maakt hij kennis met het onderwijsveld en gaat hij in gesprek met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbestuurders, om te horen wat er speelt en om samen plannen te maken.

Zo sprak de minister  op 17 januari in een livesessie met onderwijsprofessionals over zijn drijfveren en speerpunten en over de zorgen en ideeën die leven in het onderwijsveld. Deze sessie is hier terug te kijken.

Minister Dennis Wiersma: ‘Op school leg je de basis voor een succesvolle toekomst. Goede leraren zijn daarvoor cruciaal. Je moet er zelf voor werken, maar je hebt ook een eerlijke kans nodig en soms een steuntje in de rug. Uit welk gezin je ook komt. Daar zet ik me volledig voor in.’

Takenpakket

Minister Wiersma is in deze kabinetsperiode verantwoordelijk voor:

 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal en passend onderwijs
 • Volwasseneneducatie
 • Informeel onderwijs
 • Actieplan basisvaardigheden
 • Kansengelijkheid
 • Lerarenbeleid (o.a. arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel)
 • Maatschappelijke diensttijd
 • Nationaal Programma Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting (incl. klimaatopgave)
 • DUO, Inspectie van het Onderwijs (PO en VO)

Meer informatie vindt u hier.