Oproep aan schoolleiders: invullen tweede vragenlijst NP Onderwijs

Heeft u als schoolleider de vorige vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs ingevuld? Dan kunt u ook nu weer meedoen aan onze vragenlijst  ‘Vervolgonderzoek ervaringen van scholen met het Nationaal Programma Onderwijs.’ U kunt de vragenlijst tot 8 februari invullen.

Uw ervaringen met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) zijn belangrijk om de resultaten van het programma te monitoren en, waar mogelijk, zonodig het programma bij te sturen. Mede op basis van die resultaten weten we hoe het NP Onderwijs ervoor staat in de klas en op uw school. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.

Scholen hebben een link naar de vragenlijst ontvangen. Bent u de code kwijt of heeft u (nog) geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u een link naar de vragenlijst aanvragen.

Vragen uit de vragenlijst

Behalve vragen over het NP Onderwijs krijgen schoolleiders van scholen die recht hebben op de arbeidsmarkttoelage ook een aantal vragen over de inzet van de arbeidsmarkttoelage. Voor schoolleiders van middelbare scholen is daarnaast een aantal vragen over de examenregeling 2020-2021 toegevoegd.

Mening van docenten

Om een compleet beeld te krijgen, vragen wij u om docenten of andere personeelsleden die betrokken zijn bij de implementatie van het NP Onderwijs, aan te dragen om enkele korte vragen te beantwoorden. U kiest zelf collega’s die u via de vragenlijst eenvoudig kunt uitnodigen. Zij krijgen automatisch een mail om een vragenlijst in te vullen. Het invullen kost hen ongeveer 5 minuten.

Privacy

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Alle antwoorden die u geeft in de vragenlijst worden anoniem verwerkt en zijn niet  herleidbaar. Ook hebben uw antwoorden geen  invloed op inspectie of toezicht op uw school.

Meer informatie over het onderzoek

Wilt u meer informatie over het onderzoek of over de wijze waarop wij uw privacy waarborgen? Op www.npo-monitor.nl/informatie vindt u een voorbeeldversie van de vragenlijst voor directies en leerkrachten en achtergrondinformatie.

Contact met de onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Regioplan, SEO economisch onderzoek en ResearchNed. Heeft u vragen over deze vragenlijst? Neem dan contact op met de onderzoekers via onderzoek@researchned.nl. Wilt u liever een van de onderzoekers persoonlijk spreken? Zij zijn telefonisch bereikbaar op 024-3594488.